1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby


PROJEKT

„Modernizacja wyposażenia serwisu samochodowego TOYOTA

w Zabrzu celem dostosowania do dyrektyw unijnych
w zakresie ochrony środowiska”


Wartość całkowita projektu:    316 956,00 zł.

Kwota dofinansowania:            154 680,00 zł.PROJEKT

„Rozbudowa salonu samochodowego TOYOTA w Zabrzu,

w związku z wprowadzeniem nowych produktów”


Wartość całkowita projektu:   878 357,01 zł.

Kwota dofinansowania:           421 119,88 zł.
BENEFICJENT


„TOYOTA JA-NOW-AN” SPÓŁKA Z O.O.

UL. KNUROWSKA 8

41-800 ZABRZEProjekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl